Kino viktorīna

Šī gada 23. februārī norisinājās ikmēneša viktorīna, taču, lai šo notikumu padarītu arvien aizraujošāku, kopīgi nolēmām izvēlēties tēmu ārpus skolas mācību priekšmetiem, proti, kino. Tās saturā bija ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kino. Viktorīnai sākoties, jaunieši nodarbojās ar animācijas un latviešu filmām, savukārt turpinājumā, pasaules kino ietvaros, vajadzēja atpazīt aktierus un režisorus. Šī bija tā retā situācija, kad viens no uzdevumiem bija ar audio ierakstiem, jo tika atskaņots kāds filmas vai multfilmas fragments, un dalībniekiem bija jāatpazīst konkrētā filma. Tieši dalībnieku sejas izteiksmes liecināja, ka tas bija kaut kas neparasts un interesants, jo iepriekš viktorīnās bija tikai aizpildāmas lapas, kuras pildot, nebija nepieciešamība izmantot, piemēram, dzirdes atmiņu.
Ir jāatzīst, jautājumi tomēr bija diezgan grūti, jo par to liecina viktorīnas rezultāti- nevienai klasei nebija  maksimālais punktu skaits.
Apsveicam 12.b klasi ar iegūto 1.vietu, 9.b un 12.a ar 2.vietu, bet 9.c ar 3.vietu!
Paldies  veidotājiem un atsaucīgajiem par padarīto darbu, kā arī ikvienam par dalību!

Tiekamies jau nākamajā viktorīnā!

Jūsu SP

Mārtiņš Bondars par izglītības nozīmi

20.februārī mūsu vidusskolēniem bija iespēja uzklausīt Mārtiņa Bondara redzējumu izglītības jomā. Bijušais basketbolists un Hārvarda Universitātes absolvents stāstīja jauniešiem par to, kā profesijas mainās līdzi laikam – ir profesijas, kuru nav vairs šobrīd, un daļa profesiju vairs nebūs pēc 10 gadiem. Tamdēļ ir ļoti nozīmīgi būt izglītotam, lai spētu adaptēties mūsdienu darba pasaulē.
Trīs lietas, kuras būtu nozīmīgi ņemt vērā, izvēloties nākamo studiju augstskolu, ir reitings, pasniedzēju profesionalitāte un absolventu sasniegumi. Nozīmīgi censties iestāties augstskolās, kuru vispārējie rādītāji ir ļoti labi, kur pasniedzēji ir zinoši un prasīgi, kur tiek piedāvātas atbilstošas mācību programmas, kur netiek akceptēts plaģiātisms un kuru beidzēji pēc tam sevi veiksmīgi parādījuši profesionālajā sfērā.
Studiju biedri nākotnē bieži vien satiekas profesionālajā jomā un studiju laikā iegūtā uzticība, un kopā paveiktais, daudz vairāk ļauj ticēt kopīgiem panākumiem, vienotas par veiksmīgas nākotnes redzējumu un strādāt kopā.
Lai sekmētos, mūsdienu cilvēkam nozīmīgi apgūt trīs prasmes: kritisko domāšanu, komunikāciju un sadarbību. Svarīgi, lai cilvēks prot meklēt informāciju, to kritiski izvērtēt un analizēt un atbilstoši uzzinātajiem faktiem pieņemt adekvātu lēmumu.  Kritiskās domāšanas treniņa labākie draugi ir matemātika, fizika, ķīmija, šahs un dambrete. Komunikāciju nozīmīgi attīstīt visos trīs līmeņos – gan autokomunikāciju, gan starppersonu, gan publisko komunikāciju, jo pašpārliecinošs idejas izklāsts dažkārt ļauj realizēt arī vispārdrošākos sapņus. Komunikācijas apguvei ļoti labs palīgs ir spogulis, kura priekšā iespējams trenēt gan skaidru runu, gan atbilstošu mīmiku, un parasti, tas nerunā pretim. Savukārt sadarbības prasmju attīstīšanai ļoti palīdz komandu sporta spēles.
Veiksmīgam nākotnes cilvēkam būs nepieciešama izglītošanās visa mūža garumā, kontakti un prasme sevi labi prezentēt.

Paldies Mārtiņam Bondaram, Kristīnei Liepai un Sandrai Simanovičai par šo tikšanos!
Nora Heinrihsone

Volejbola turnīrs

17.janvārī tika aizvadīts volejbola turnīrs ar visu vidusskolas klašu dalību, bet savu dominanci šoreiz izrādīja A klases, kuras ieņēma pirmās trīs vietas. Lielākoties spēles bija dinamiskas un aizraujošas, jo klašu spēki daudzos gadījumos bija līdzīgi, kas arī bija par iemeslu tam, ka dažās spēlēs varēja izšķirt tikai 3. setā. Tā bija arī finālā, kur spēkojās 12.a un 11. a klase, kuras sagādāja visiem skatītājiem kvalitatīvu un aizraujošu spēli.
Turnīrs bija labi organizēts, iztikām bez lieliem starpgadījumiem un pārtraukumiem, kas arī palīdzēja visiem justies labi un apmierināti, kā arī iztikt bez nesaskaņām starp dalībniekiem vai starp dalībniekiem un tiesnešiem. Tika nodrošināts arī bezmaksas ūdens visiem un lieliskas balvas godalgoto vietu ieguvējiem, kas šoreiz bija 10.a klase ar iegūto 3. vietu, 12.a klase ar iegūto 2.vietu un 11.a klase ar godpilno 1.vietu.

Izsakām lielu pateicību galdiņa tiesnešiem, kā arī E. Zīvertam par kvalitatīvu spēļu tiesāšanu.

Jūsu SP.

Valentīndiena pirms Valentīndienas

Šī gada 10. februārī mūsu skolā norisinājās Valentīndiena. Protams, tradicionāli mēs šos svētkus svinam 14.februārī, taču projektu nedēļas dēļ, nācās pielāgoties un sajust sirsnīgo atmosfēru dažas dienas agrāk.
Kā jau katru gadu, 10.klasēm bija iespēja izpausties radoši un iepriecināt citus. Tika izveidots jauks fotostūrītis ar Leonardo di Caprio, savukārt garajos starpbrīžos varēja iesaistīties aktivitātēs, kas tika speciāli  atvēlētas pāriem. Lai arī mazākās klases kautrējas, vidusskolēni tās uztvēra nopietni un pilnā sparā devās pildīt uzdevumu nosacījumus.
Kā tiek secināts no citu klašu paustā viedokļa, šis pasākums bija nedaudz haotisks, taču tai pat laikā interesants un jautrs. Kā zināms, katrs organizators var ieviest savus jauninājumus, tāpēc šīs 10.klases Valentīndienas pasta vietā  atklāja ziedu un šokolādes kurjerpastu. Tieši viņi arī bija uzņēmušies šīs dāvanas nogādāt saņēmējam.
Jūsu SP.

Sadarbības recepte

Šī gada 11. februāri Rīgas Skolēnu Dome, turpmāk RSD, rīkoja saliedēšanos pasākumu, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, turpmāk LNB.  Tika aicinātas visas Rīgas skolu Skolēnu padomes, jo kopīgiem spēkiem veidojām “sadarbības recepti.” Kas tad ir šī sadarbības recepte?
Sākumā visiem bija iespēja iepazīties citam ar citu, veicot dažādas interesantas aktivitātes, kas noņēma radušos spriedzi. Tā iemesls bija liels nepazīstamo jauniešu pulks. Tā kā pasākuma programma aizņēma lielāko dienas daļu, tad RSD bija arī sagatavojusi pusdienas un tējas pauzes, kurās valdīja patīkama brīvās diskusijas atmosfēra.
Savukārt otrajā pasākuma daļā tika veidota, jau iepriekš minētā, “sadarbības recepte,” kur skolēni izstrādāja sarakstu ar konsultantu. Pārsvarā tēma, dienas ietvaros,palika nemainīga, proti,  bija sadarbība starp konsultantu un skolēnu, kurš ir Skolēnu padomē. Viesis, kas ir specializējies šajā jomā, deva padomus konsultantiem un jauniešiem saistībā ar  paustajām problēmām un spēju labāk saprasties savā starpā.
Šī pasākuma mērķis bija palīdzēt atrast risinājumu  Skolēnu padomes problēmām skolā, piemēram, konsultanta un skolas vadību nesaskaņas ar skolēnu padomu. Patīkams pārsteigums bija neikdienišķās nodarbības, kas notika koučinga stilā, jo tieši viesis, ko ielūddza RSD, bija jaunietis, kurš mācās par kouču. Piedāvātie uzdevumi bija veidoti tā, lai mēs paši atbildētu uz problēmām, kas ir radušās.
Paldies RSD par jauki pavadīto laiku un pasākumu.Tas patiešām deva daudz jaunas iespējas un idejas labākai Skolēnu padomes darbībai.

Jūsu SP.img_0452

Latviešu valodas viktorīna

Janvāra mēnesis mums nesa pārsteigumu, jo, latviešu valodas nedēļas (23.-27.janvāra) ietvaros, tieši skolotāji jauniešu vietā sarīkoja viktorīnu. Tad nu gan neviens nezināja, cik patiesībā tā  būs sarežģīta.
Protams, kā jau citas viktorīnas, šī nebija izņēmums, proti, tā sastāvēja no vairākām daļām. Sākotnēji 9.-12.klašu audzēkņiem, lai nopelnītu pirmos punktus, vajadzēja saukt latviešu rakstnieku ielu nosaukumus. Ik brīdi bija jābūt mundram, jo ielu nosaukumus nedrīkstēja atkārtot.  Tālāk sekoja teicienu un sakāmvārdu atpazīšana, bet tad to  pārveidošana un iesaistīšana pašu rakstītajos tekstiņos, ko nācās minēt skolēniem. Rakstnieku atpazīšana bija īsta veiksmes spēle, jo kuram katram negadījās ļoti zināma cilvēka fotoattēls. Visbeidzot ikvienai klasei tika izdalītas lapas, kurās vien bija jāspēj izvēlēties pareizās atbildes. Taču viss nebija tik vienkārši, jo apkopotais  bija gan mācību procesā iemācītais, gan ārpus tā.
Lai arī šī viktorīna prasīja lielas piepūles, godalgoto pirmo vietu ieņēma 10.a klase.

Paldies ikvienam dalībniekam un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Jūsu SP