Skolas padomes pirmā šī gada tikšanās

Š.g. 23. oktobrī norisinājās šī mācību gada Skolas padomes pirmā tikšanās.
Skolas padome sastāv no 7 vecākiem, 5 skolēniem un 5 skolotājiem.

Kas vispār ir skolas padome un ar ko tā nodarbojas?
-Rīgas 64. vidusskolas Skolas padome ir sabiedrisks formējums, kurš darbojas kā direktora  padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos.

-Skolas padome tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem, pašvaldību un sabiedrību.

-Padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.

(sīkāk ar skolas padomi iespējams iepazīties www.r64vsk.lv)

Šoreiz padomes darba kārtība bija sekojoša:

 1. Skolas padomes loma un uzdevumi.
 2. Skolas atbalsta fonda darbība un nākotnes plāni.
 3. Skolas vecāku padomē pieņemto lēmumu izpildes gaita.
 4. Darba plānošana-vīzija par veicamajiem darbiem.

Sēdes beigās padomē pieņēma arī lēmumus balstoties uz augstāk minētajiem punktiem.

 1. Skolēnu padome:
  – veikt preventīvo darbu, lai samazinātu izglītojamo stundu kavējumus;
  – veicināt veselīga uztura lietošanu skolā.
 2. Vecāku padomes locekļiem kopā ar klašu audzinātājiem līdz 29. novembrim izstrādāt priekšlikumus skolēnu stundu kavējumu samazināšanai.
 3. Skolas atbalsta fonda valdei sniegt pārskatu Vecāku padomei par tā līdzšinējo darbību un izteikt priekšlikumus tās aktivizēšanai.
 4. Sasaukt:
  – skolas Vecāku padomi š.g. 29. novembrī pl. 18:00.
  – Skolas padomi 2013.g. 15. janvārī pl. 18:00.

R64VSK SP 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s