Aerobikas balle

Šī gada 24.februārī  pirmo reizi skolas pastāvēšanas laikā notika aerobikas balle 80to un 90to gadu stilā. Pēc dalībnieku ovācijām balles oficiālā daļa patika visiem. Tajā klasēm bija jāparāda izstrādātais vingrojumu komplekss, izmantojot izlozēto dziesmu. Protams, mēs dzirdējām gan pasaules, gan latviešu mūziku. Iespējams, mēs atgādinājām jauniešiem kādu iepriekš slavenu dziesmu, kas šobrīd nav nemaz aktuāla, piemēram, Boney M- Sunny.
Priekšnesumiem noslēdzoties, Skolēnu Padomes pārstāvji aicināja piedalīties dažādās aktivitātēs, kas vēlreiz lika izkustēties un gūt pozitīvas emocijas.
Neizpaliksim bez apbalvojumiem- katra klase saņēma godam nopelnīto nomināciju. Patīkams pārsteigums bija ievērotais dresscode, jo daudzi apģērbās, atbilstoši 80to un 90to modei. Vienai klasei pat bija iespēja iegūt titulu “izkāpuši no 80tajiem”, kas tieši liecināja par izrādīto pārsvaru šajā jomā.   Turpmāko pasākuma norisi aizvadījām ar diskotēku, ieteikto dziesmu pavadībā.  Pateicoties vecāku padomes atbalstam, diskotēku bija iespējas veidot bez maksas, ka arī pārtika un dzērieni bija bez maksas, kas iepriekš skolā bija retums.

Paldies mūsu Vecāku Padomei un Skolēnu Padomei par veiksmīgu sadarbību.
Jūsu SP

Advertisements

RSD kopsapulce

Šī gada 22. februārī Rīgas Skolēnu dome rīkoja kārtējo kopsapulci, kur tika aicinātas visas Rīgas skolu Skolēnu Pašpārvaldes. Šoreiz kopsapulce norisinājās Rīgas 84. vidusskolā. Starpcitu, ar katru kopsapulci ir vairāk piesaistītas arī cittautu skolas, kas veicina labāku sadarbību starp Rīgas skolu Skolēnu Pašpārvaldēm.
Ikviena RSD sapulce notiek ļoti pārdomāti, arī šī nebija izņēmums, jo jau pašā tās sākumā skolēniem tika iedots plāns par pasākuma norisi. Jauniešu tikšanās uzreiz bija vērojama aktivitāte. Katrs RSD pasākums sākas ar iepazīšanos viens ar otru, kas veicina veiksmīgāku sadarbību starp svešiem cilvēkiem citam ar citu. Šajā sapulcē tieši labāk varēja iepazīt RSD būtību, mērķiem un jau paveiktajiem darbiem. Pēc nelielās prezentācijas, jaunieši paši veidoja ieskatu, kur RSD šobrīd atrodas, kāpēc dara Rīgas skolu labā un kādas būtu sekas, ja Skolēnu Pašpārvaldes netiektos pēc sava izvirzītā mērķa. Šādos brīžos ir svarīgi to attiecināt tieši uz sevi, vai pats ir aktīvs un iesaistās skolas dzīvē, cenšas savas skolas Skolēnu Pašpārvaldes labā.

Paldies RSD par brīnišķīgo pasākumu un Rīgas 84. vidusskolai par viesmīlību.
Raksta autori: A.Rudenkoimg_0670

Kino viktorīna

Šī gada 23. februārī norisinājās ikmēneša viktorīna, taču, lai šo notikumu padarītu arvien aizraujošāku, kopīgi nolēmām izvēlēties tēmu ārpus skolas mācību priekšmetiem, proti, kino. Tās saturā bija ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kino. Viktorīnai sākoties, jaunieši nodarbojās ar animācijas un latviešu filmām, savukārt turpinājumā, pasaules kino ietvaros, vajadzēja atpazīt aktierus un režisorus. Šī bija tā retā situācija, kad viens no uzdevumiem bija ar audio ierakstiem, jo tika atskaņots kāds filmas vai multfilmas fragments, un dalībniekiem bija jāatpazīst konkrētā filma. Tieši dalībnieku sejas izteiksmes liecināja, ka tas bija kaut kas neparasts un interesants, jo iepriekš viktorīnās bija tikai aizpildāmas lapas, kuras pildot, nebija nepieciešamība izmantot, piemēram, dzirdes atmiņu.
Ir jāatzīst, jautājumi tomēr bija diezgan grūti, jo par to liecina viktorīnas rezultāti- nevienai klasei nebija  maksimālais punktu skaits.
Apsveicam 12.b klasi ar iegūto 1.vietu, 9.b un 12.a ar 2.vietu, bet 9.c ar 3.vietu!
Paldies  veidotājiem un atsaucīgajiem par padarīto darbu, kā arī ikvienam par dalību!

Tiekamies jau nākamajā viktorīnā!

Jūsu SP

Mārtiņš Bondars par izglītības nozīmi

20.februārī mūsu vidusskolēniem bija iespēja uzklausīt Mārtiņa Bondara redzējumu izglītības jomā. Bijušais basketbolists un Hārvarda Universitātes absolvents stāstīja jauniešiem par to, kā profesijas mainās līdzi laikam – ir profesijas, kuru nav vairs šobrīd, un daļa profesiju vairs nebūs pēc 10 gadiem. Tamdēļ ir ļoti nozīmīgi būt izglītotam, lai spētu adaptēties mūsdienu darba pasaulē.
Trīs lietas, kuras būtu nozīmīgi ņemt vērā, izvēloties nākamo studiju augstskolu, ir reitings, pasniedzēju profesionalitāte un absolventu sasniegumi. Nozīmīgi censties iestāties augstskolās, kuru vispārējie rādītāji ir ļoti labi, kur pasniedzēji ir zinoši un prasīgi, kur tiek piedāvātas atbilstošas mācību programmas, kur netiek akceptēts plaģiātisms un kuru beidzēji pēc tam sevi veiksmīgi parādījuši profesionālajā sfērā.
Studiju biedri nākotnē bieži vien satiekas profesionālajā jomā un studiju laikā iegūtā uzticība, un kopā paveiktais, daudz vairāk ļauj ticēt kopīgiem panākumiem, vienotas par veiksmīgas nākotnes redzējumu un strādāt kopā.
Lai sekmētos, mūsdienu cilvēkam nozīmīgi apgūt trīs prasmes: kritisko domāšanu, komunikāciju un sadarbību. Svarīgi, lai cilvēks prot meklēt informāciju, to kritiski izvērtēt un analizēt un atbilstoši uzzinātajiem faktiem pieņemt adekvātu lēmumu.  Kritiskās domāšanas treniņa labākie draugi ir matemātika, fizika, ķīmija, šahs un dambrete. Komunikāciju nozīmīgi attīstīt visos trīs līmeņos – gan autokomunikāciju, gan starppersonu, gan publisko komunikāciju, jo pašpārliecinošs idejas izklāsts dažkārt ļauj realizēt arī vispārdrošākos sapņus. Komunikācijas apguvei ļoti labs palīgs ir spogulis, kura priekšā iespējams trenēt gan skaidru runu, gan atbilstošu mīmiku, un parasti, tas nerunā pretim. Savukārt sadarbības prasmju attīstīšanai ļoti palīdz komandu sporta spēles.
Veiksmīgam nākotnes cilvēkam būs nepieciešama izglītošanās visa mūža garumā, kontakti un prasme sevi labi prezentēt.

Paldies Mārtiņam Bondaram, Kristīnei Liepai un Sandrai Simanovičai par šo tikšanos!
Nora Heinrihsone

Volejbola turnīrs

17.janvārī tika aizvadīts volejbola turnīrs ar visu vidusskolas klašu dalību, bet savu dominanci šoreiz izrādīja A klases, kuras ieņēma pirmās trīs vietas. Lielākoties spēles bija dinamiskas un aizraujošas, jo klašu spēki daudzos gadījumos bija līdzīgi, kas arī bija par iemeslu tam, ka dažās spēlēs varēja izšķirt tikai 3. setā. Tā bija arī finālā, kur spēkojās 12.a un 11. a klase, kuras sagādāja visiem skatītājiem kvalitatīvu un aizraujošu spēli.
Turnīrs bija labi organizēts, iztikām bez lieliem starpgadījumiem un pārtraukumiem, kas arī palīdzēja visiem justies labi un apmierināti, kā arī iztikt bez nesaskaņām starp dalībniekiem vai starp dalībniekiem un tiesnešiem. Tika nodrošināts arī bezmaksas ūdens visiem un lieliskas balvas godalgoto vietu ieguvējiem, kas šoreiz bija 10.a klase ar iegūto 3. vietu, 12.a klase ar iegūto 2.vietu un 11.a klase ar godpilno 1.vietu.

Izsakām lielu pateicību galdiņa tiesnešiem, kā arī E. Zīvertam par kvalitatīvu spēļu tiesāšanu.

Jūsu SP.

Valentīndiena pirms Valentīndienas

Šī gada 10. februārī mūsu skolā norisinājās Valentīndiena. Protams, tradicionāli mēs šos svētkus svinam 14.februārī, taču projektu nedēļas dēļ, nācās pielāgoties un sajust sirsnīgo atmosfēru dažas dienas agrāk.
Kā jau katru gadu, 10.klasēm bija iespēja izpausties radoši un iepriecināt citus. Tika izveidots jauks fotostūrītis ar Leonardo di Caprio, savukārt garajos starpbrīžos varēja iesaistīties aktivitātēs, kas tika speciāli  atvēlētas pāriem. Lai arī mazākās klases kautrējas, vidusskolēni tās uztvēra nopietni un pilnā sparā devās pildīt uzdevumu nosacījumus.
Kā tiek secināts no citu klašu paustā viedokļa, šis pasākums bija nedaudz haotisks, taču tai pat laikā interesants un jautrs. Kā zināms, katrs organizators var ieviest savus jauninājumus, tāpēc šīs 10.klases Valentīndienas pasta vietā  atklāja ziedu un šokolādes kurjerpastu. Tieši viņi arī bija uzņēmušies šīs dāvanas nogādāt saņēmējam.
Jūsu SP.